Ciel - Logo.png

Ciel ERP

Abilitate premium comercializată direct de CIEL Romania.

Automatizare activități lunare efectuate în soluția Ciel ERP.

Verificări lunare

verifică note salarii

verifică facturi recurente vânzare

verifcă amortizări

verifică facturi recurente cumpărare

verifică ordine de producție

 
_